Inflyttarens minneslista

 

Flyttningsanmälan Elektronisk flyttningsanmälan kan göras på Befolkningsregistercentralens webbsidor. För detta behövs ett elektroniskt ID-kort, en nätbanks-kod eller Postens nättjänstkod.

El, vatten och avlopp. Nykarleby kraftverk

Lokaltidningar Österbottens Tidning, Vasabladet, Pietarsaaren Sanomat

Fiber NCA, JNT, Nu-Net

 

Arbetsplatser TE-byrån

Lokala bankkontor Andelsbanken

Avfallshantering Ekorosk

Dagvårdsplats och skolor Dagvård & skola

  Samservice (FPA, skatteförvaltning m.m.) Samservicebyrån