Byggarens ABC

 

NyBo logo Aa

Trivsamma hyresbostäder i hela Nykarleby!

 +358 6 785 6100
 +358 6 785 6139

 nykarleby.bostader@nykarleby.fi

Topeliusesplanaden 7, Nykarleby

www.nykarlebybostader.fi

 

Inflyttarens minneslista

 

Flyttningsanmälan Elektronisk flyttningsanmälan kan göras på Befolkningsregistercentralens webbsidor. För detta behövs ett elektroniskt ID-kort, en nätbanks-kod eller Postens nättjänstkod.

El, vatten och avlopp. Nykarleby kraftverk

Lokaltidningar Österbottens Tidning, Vasabladet, Pietarsaaren Sanomat

Fiber NCA, JNT, Nu-Net

 

Arbetsplatser TE-byrån

Lokala bankkontor Andelsbanken

Avfallshantering Ekorosk

Dagvårdsplats och skolor Dagvård & skola

  Samservice (FPA, skatteförvaltning m.m.) Samservicebyrån