Mångsidigt näringsliv
Nykarleby kännetecknas av ett mångsidigt näringsliv med såväl framgångsrik storindustri som många kreativa privatföretagare. Arbetsplatserna fördelar sej enligt följande: 20% primärnäringar, 33% industri och 46% tjänster.